Esittelyssä data-arkkitehtimme Arto Antikainen

Sami Isomäki

Esittelyssä data-arkkitehtimme Arto Antikainen

Data-arkkitehti Arto Antikainen liittyi vahvuuteemme helmikuussa 2020. Arto täydentää osaamistamme datamallintamisen, AWS:n ja koneoppimisen osalta. Nämä laajennukset ovat tärkeitä liiketoimintamme kannalta, esimerkiksi Data Vault -osaamiselle näyttäisi olevan entistä enemmän kysyntää ja siitä Artolla on vahva kokemus sekä myös sertifiointi.

Koulutustaustaltaan Arto on diplomi-insinööri businesspainotuksella, mutta käytännön työelämässä suuntautunut tietomallintamiseen ja datan jalostamiseen liittyviin tehtäviin. Työhistoriasta löytyy monenlaisia projekteja perinteisemmistä tietovarastohankkeista koneoppimista hyödyntäviin kuluttajapalveluiden toteuttamiseen.

Arto näkee itsensä ’Juhla Mokka -mainoksien’ tyyppisenä käsityöläisenä, joka haluaa haastaa itsensä ei niin itsestään selvillä ongelmanratkaisutehtävillä ja olla hands-on rakentamassa eri tyyppisiä ratkaisuita. Arto lähtee siitä, että asiat tulee rakentaa kerralla kunnolla ja huolella luottaen siihen, että jatkossa se palkitsee ja kokonaisuutena pääsee vähemmällä. Kun työ on tehty hyvin, ylläpito ei takkua ja asiakkaan kanssa käytävät jatkokeskustelut liittyvät ensisijaisesti uusien toiminnallisuuksien käyttöönottoon, eikä vanhojen bugien korjaukseen.

Omassa roolissaan Artoa kiehtoo se, että vaaditaan laajan työkalupakin osaamista ja itsensä jatkuvaa haastamista. Itsestään selvät toteutukset jääköön muiden tehtäväksi, voisi melkeinpä todeta. Mielenkiintoa lisää se, että ala vaikuttaisi olevan murroksessa: Perinteisen johdon raportoinnin lisäksi datapohjaisia palveluita rakennetaan entistä enemmän myös loppuasiakkaille esimerkiksi personoinnin muodossa.

DB Pro Servicen osalta Artoa kiehtoi vapaus ja vastuu, jonka pienempi toimija pystyy tarjoamaan. Usko on vahva siihen, että täällä byrokratia on minimissään ja pystyy keskittymään mielekkäisiin työtehtäviin sekä itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Vapaa-aikana Arto irtautuu työasioista harrastamalla esimerkiksi kiipeilyä ja tanssia. ”Seinällä pelätessä ei pyöri työasiat mielessä.”