Fraktal on nuori, ketterä ja pilvipohjainen kyberturvallisuuteen keskittyvä suomalainen yritys. Yhteistyössä DB Pro Servicen kanssa olemme pystyneet skaalaamaan talouden raportointia ja ennustamista yrityksen kasvaessa.

Lähteinä ratkaisussamme toimivat Visma Severan ERP/CRM/tuntikirjanpito ja Visma Netvisor kirjanpito. Ratkaisussa tietovarasto on rakennettu Synapse Analyticsiin ja raportointi Power BI:llä. Tämän lisäksi olemme rakentaneet integraation Microsoft Teamsin ja Severan välille, jonka avulla saamme automaattisia ilmoituksia esimerkiksi virheellisistä tuntikirjauksista sekä projektinhallinnasta.

Käyttämällä edellä mainittuja teknologioita, olemme rakentaneet meille sopivan ja joustavan raportointikokonaisuuden.

Marko Buuri, operatiivinen johtaja, Fraktal

HSL tunnisti syksyllä 2018 tarpeen varmistaa erittäin liiketoimintakriittisen järjestelmän yhteydessä käytettävän SQL Server -alustan luotettavuuden ja suorituskyvyn. DB Pro Servicen asiantuntija suoritti alustalle kattavan diagnostiikan, jossa tunnistettiin keskeiset ongelmakohdat ja jonka pohjalta luotiin kehityssuunnitelma siitä, millaisia korjaavia toimenpiteitä on tarvetta tehdä, jotta alusta vastaa sille asetettuja suorituskyky- ja muita vaatimuksia.

Tehtyjen havaintojen perusteella käynnistettiin kehitysprojekti, jossa sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajien toimesta lähdettiin toteuttamaan vaadittuja muutoksia. HSL halusi varmistaa riittävän tietokantaosaamisen tuen itselleen, joten DB Pro Servicen asiantuntija jatkoi kehitysprojektissa asiakkaan tukena SQL Server -asiantuntemusta vaativiin kysymyksiin liittyen. Tähän mennessä HSL:n kokemukset DB Pro Servicen osaamisesta ovat erittäin positiivisia ja siten on hienoa, että keväällä 2020 tehdyn kilpailutuksen pohjalta DB Pro Services valikoitui toimittamaan SQL Server -asiantuntijapalveluita HSL:n käyttöön myös seuraavan 4 vuoden ajan.

Timo Satakieli, HSL

Annoimme DB Pro Servicen asiantuntijoille toimeksiannon auditoida laaja raportointitietokantamme. Asiantuntijat tekivät havaintoja, analysoivat syitä ja kokeilivat / suosittelivat korjaustoimia, joilla saatiin aikaiseksi selkeitä parannuksia. Kokemus yhteistyöstä oli erittäin positiivinen.”

Mikko Laakso, Verohallinto

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen asiantuntijoita apunamme, kun olemme selvittäneet mittavaan SQL-server tietokanta-alustaamme kohdistuvia ongelmia ja kehitystarpeita. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä DB Pro Servicen asiantuntijoiden osaamiseen.”

Kimmo Pelkonen, Holiday Club Resorts

”Toteutimme laajan SQL Server -alustamme uusinnan SQL Governor -optimoinnin avulla. Saavutetut säästöt olivat 47% lähtötilanteeseen verrattuna, mihin olemme hyvin tyytyväisiä.”

Pekka Kivenjuuri, A-lehdet

“DB Pro Servicen DBA-syväosaaminen on auttanut meitä saamaan enemmän kapasiteettia irti olemassa olevasta SQL Server -infrastruktuuristamme. Käyttäjämäärän lisääntyessä jatkuvasti tämä heijastuu positiivisesti omien asiakkaidemme kokemaan palvelunlaatuun. SQL Governor -tuotteen avulla kokonaiskuva tietokanta-alustan suorituskyvystä on selkeä ja reaaliaikainen.”

Juha-Pekka Ström, Visma Solutions

“DB Pro Services helped us to implement a better and more scalable Azure database structure for time series data. With the new structure, it’s possible to continue and scale with SQL server without the need to increase infrastructure costs or move to another database system for time series.”

Tuomas Pippola, CEO

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen palveluita erittäin liiketoimintakriittisen toiminnanohjausjärjestelmämme tietokanta-alustan diagnosoinnissa sekä uudistamisprojektissa.

DB Pro Servicen toimittama kattava diagnostiikkaraportti auttoi meitä ymmärtämään alustaan liittyvät keskeiset haasteet ja pullonkaulat sekä antoi meille selkeän indikaation siitä, että tietokanta-alustan päivitys on perusteltua tehdä.

Tietokanta-alustan uudistamisprojekti vietiin DB Pro Servicen asiantuntijoiden kanssa ongelmitta läpi tiukasta aikataulusta huolimatta.”

Tuomas Virranniemi, CIO

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen asiantuntijoita keskeisten SQL Server -tietokantojemme suorituskyvyn diagnosointiin ja tehdyn diagnostiikan perusteella saimme selkeän kuvan tietokanta-alustamme tilasta sekä tarvittavista kehitystoimenpiteistä.”

Timo Kankaanpää, Elite varainhoito

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen asiantuntijoita erittäin kriittisen toiminnanohjausjärjestelmämme tietokanta-alustan uudistamisessa. Projektissa uudistettiin sekä käyttöjärjestelmä- että tietokanta-alustamme tavoitteena saavuttaa tarpeisiimme optimoitu kokonaisuus, joka palvelee meitä useita vuosia. Sen lisäksi, että saimme alustan, jolla on usean vuoden elinkaari, saavutimme uudistuksella merkittäviä parannuksia tietokanta-alustan suorituskyvyssä  ̶  parannukset vaihtelivat parhaimmillaan 40% ja 80 % välillä. Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin ja saavutti tavoitteensa, josta iso kiitos DB Pro Servicelle”

Antti Kari, Versowood

DB Pro Servicen konsultit ovat olleet toteuttamassa L&T:lle useita eri tiedonhallinnan ratkaisuja joissa on  hyödynnetty laajasti Microsoftin data platfrom tuotteita, kuten SQL Server Integration Services ja  Analysis Services sekä Azuren pilviratkaisuja. Olemme olleet toteuttamassa mm. asiakaspoikkeaman ennustemallia höydyntäen Azure Machine Learningiä.

Kysy lisää jani.savolainen@dbproservices.fi