Holiday Club

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen asiantuntijoita apunamme, kun olemme selvittäneet mittavaan SQL-server tietokanta-alustaamme kohdistuvia ongelmia ja kehitystarpeita. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä DB Pro Servicen asiantuntijoiden osaamiseen.”

Kimmo Pelkonen, Holiday Club Resorts

A-lehdet

”Toteutimme laajan SQL Server -alustamme uusinnan SQL Governor -optimoinnin avulla. Saavutetut säästöt olivat 47% lähtötilanteeseen verrattuna, mihin olemme hyvin tyytyväisiä.”

Pekka Kivenjuuri, A-lehdet

Visma

“DB Pro Servicen DBA-syväosaaminen on auttanut meitä saamaan enemmän kapasiteettia irti olemassa olevasta SQL Server -infrastruktuuristamme. Käyttäjämäärän lisääntyessä jatkuvasti tämä heijastuu positiivisesti omien asiakkaidemme kokemaan palvelunlaatuun. SQL Governor -tuotteen avulla kokonaiskuva tietokanta-alustan suorituskyvystä on selkeä ja reaaliaikainen.”

Juha-Pekka Ström, Visma Solutions

Nuuka Solutions

“DB Pro Services helped us to implement a better and more scalable Azure database structure for time series data. With the new structure, it’s possible to continue and scale with SQL server without the need to increase infrastructure costs or move to another database system for time series.”

Tuomas Pippola, CEO

Pölkky

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen palveluita erittäin liiketoimintakriittisen toiminnanohjausjärjestelmämme tietokanta-alustan diagnosoinnissa sekä uudistamisprojektissa.

DB Pro Servicen toimittama kattava diagnostiikkaraportti auttoi meitä ymmärtämään alustaan liittyvät keskeiset haasteet ja pullonkaulat sekä antoi meille selkeän indikaation siitä, että tietokanta-alustan päivitys on perusteltua tehdä.

Tietokanta-alustan uudistamisprojekti vietiin DB Pro Servicen asiantuntijoiden kanssa ongelmitta läpi tiukasta aikataulusta huolimatta.”

Tuomas Virranniemi, CIO

Elite varainhoito

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen asiantuntijoita keskeisten SQL Server -tietokantojemme suorituskyvyn diagnosointiin ja tehdyn diagnostiikan perusteella saimme selkeän kuvan tietokanta-alustamme tilasta sekä tarvittavista kehitystoimenpiteistä.”

Timo Kankaanpää, Elite varainhoito

Versowood

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen asiantuntijoita erittäin kriittisen toiminnanohjausjärjestelmämme tietokanta-alustan uudistamisessa. Projektissa uudistettiin sekä käyttöjärjestelmä- että tietokanta-alustamme tavoitteena saavuttaa tarpeisiimme optimoitu kokonaisuus, joka palvelee meitä useita vuosia. Sen lisäksi, että saimme alustan, jolla on usean vuoden elinkaari, saavutimme uudistuksella merkittäviä parannuksia tietokanta-alustan suorituskyvyssä  ̶  parannukset vaihtelivat parhaimmillaan 40% ja 80 % välillä. Kokonaisuudessaan projekti onnistui hyvin ja saavutti tavoitteensa, josta iso kiitos DB Pro Servicelle”

Antti Kari, Versowood