Senior Data Platform Engineer
Markus on toiminut IT-ammattilaisena jo yli 25 vuotta ja näistä viimeiset vuodet Azure pilvipalvelun parissa. Markus on tehnyt töitä monissa eri rooleissa kuten esim. Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist ja SQL Administrator. Vaikka työn pääpaino on datan hakemisessa, muokkauksessa ja talletuksessa, syntyy Markukselta myös selkeät ja tarkoituksenmukaiset raportit. Markus lämpenee ehkä hitaasti mutta vauhtiin päästyään hän osaa huomioida eri osapuolien tarpeet datan käsittelyssä ja visualisoinnissa.

Senior Data Scientist
Joni on kokonaisvaltainen dataosaaja, jolla ei mene sormi suuhun haastavammissakaan projekteissa. Vahvuudet löytyvät data science osaamisesta sekä suurten analytiikka-arkkitehtuurien suunnittelusta ja toteutuksesta. Pilvistä erityisesti Azure ja AWS ovat olleet jatkuvassa käytössä.

Senior Data Platform Architect
Ollin ydinosaaminen liittyy Azure dataplatformiin ja MS Power Platformiin ja niissä käytettäviin työkaluihin. Kokemusta Ollilla on myös projektijohtamisesta niin lyhyissä kuin pitkäjänteisemmissä projekteissa. Tyypillisiä työkaluja Ollin projekteissa ovat mm. Azure Data factory, Azure SQL Server & Database ja Azure Analysis services datan mallintamiseen sekä PowerApps ja PowerBI ratkaisut datan täydentämiseen ja analysointiin.

Senior Data Platform Engineer
Karrilla on yli 20 vuoden kokemus tietokannoista (Oracle, SQL Server, Snowflake), tänä aikana hän on työskennellyt Support Specialist-, Database Specialist- ja DBA-rooleissa. Tutuksi ovat tulleet sekä backend-kehitystehtävät, että Support-roolissa erilaisten virhetilanteiden selvittely sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus niin, ettei ko. virhetilanteet jatkossa uusiudu. Ulospäin suuntautuneena Karrille on palkitsevaa asiakaan tiloissa/ suoraan alaisuudessa työskentely, koska silloin ’rikkinäinen puhelin’ ei pääse väliin ja asiat/ ongelmat saadaan tehokkaasti ratkaistua.

Azure Data Architect
Juuson osaamisalueen ytimessä ovat Microsoftin data-alustakehitys, tietovarastointi ja BI-ratkaisut erityisesti Azuren päällä, mutta myös onpremises-ympäristöissä. Hän hallitsee datan käsittelyn aina lähteestä raportille saakka. Nopea oppimiskyky ja halu haastaa itseään ovat kasvattaneet Juuson osaamista huimaa vauhtia, ja kehittyminen data-alan syväosaajana jatkuu!

Junior Data Engineer
Raita tunnetaan asiakaslähtöisestä työotteestaan ja rohkeudestaan tarttua haasteisiin. Hänelle on ehtinyt karttua mukavasti osaamista integraatioista ja tietovarastoinnista Azure-ympäristöissä, Data Vault -mallinnuksesta sekä raportointitarpeiden mukaisista information mart -ratkaisuista.

Senior Data Platform Architect
Janin ura alkoi palkanlaskenta- ja suoramarkkinointijärjestelmien toteutuksilla, mutta viimeiset pari vuosikymmentä on mennyt SQL Server -tietokantateknologian parissa. Azuren datapalvelut, Azuren DevOps, datan muokkaukset ja integraatiot ovat myös hyvin hallinnassa. Avainsanoina toimivat myös MDS, datan visualisointi ja T-SQL.

Senior Consultant
Juhan osaamisen ura on alkanut koodaamisella, mutta jo pitkään painopiste on ollut SQL Server -tietokantateknologiassa sekä tietovarastojen ja tarvittavien integraatioiden toteuttamisessa. Osaaminen kattaa sekä suunnittelun että toteutuksen edellä mainittuihin aihepiireihin liittyen.

Senior Consultant
Robin on keskittynyt BI- ja DW-ratkaisuihin. Hänen tavoitteensa on analysoida ja hallita dataa asiakkaan hyödyksi. Innovatiivisuus ja ratkaisuhakuisuus on Robinin luontaisia ominaisuuksia.

Data Platform Engineer
Jani hallitsee Microsoft Azuren datapalvelut ja niitä hyödyntäen tehtävät integraatiot, datan muokkaukset, yhdistämiset ja jalostamiset sekä erilaisten dataputkien rakentamisen. Datan visualisointi Power BI:tä hyödyntäen onnistuu myös niin kuin koodaaminenkin, erityisesti Pythonilla ja SQL:llä. 

Business Development Manager
Jari työskentelee yrityksessämme business growth officer -tyyppisessä roolissa auttaen yhtiötä liiketoiminnan kasvuun liittyvissä keskeisissä toiminnoissa. Jarin tehtävänä on parantaa asiakashankinnan, rekrytoinnin ja verkkoläsnäolon (online presence) prosesseja ja työkaluja siinä välissä, kun hän keskustelee yritysten edustajien ja asiantuntijoiden kanssa.

BI Architect, Partner
Olli-Pekka on meidän datavirtualisointiguru, joka puhuu suomen ja englannin kielen lisäksi DAX:ia ja M-kieltä nativiisti. Hän on kuutiokehityksen huippuosaaja niin on-premisessä kuin pilvessäkin. Hän on toteuttanut menestyksekkäästi Microsoft Data Platform -projekteja asiakkaille vuodesta 2008 lähtien.

Lead Architect, Partner
Pekka pystyy kokemuksellaan ja osaamisellaan haastamaan minkä tahansa Microsoft Data Platform -ratkaisun! Hänellä on kymmeniä Microsoft -sertifiointeja ja hän on myöskin niiden harvojen joukossa maailmassa, jotka ovat suorittaneet SQL Server Master Certification -tutkinnon. Pekka ei ole kuitenkaan jäänyt laakereilleen lepäilemään, vaan on viimeiset vuodet entisestään syventänyt osaamista erityisesti Azure Data Platform -ratkaisuihin.

Senior Data Engineer
Arto on meidän data vault -mallinnuksen ekspertti! Hänellä on vuosien historia erilaisista tietovarastointiprojekteissa. Kokemusta löytyy Data Vaultista ja Data Lakesta sekä on-premise- että pilviympäristöistä. Lisäksi hän hallitsee nykyaikaiset ML-kielet ja -työkalut.

Sales Director, Partner
Sami vastaa meidän myynnistä ja markkinoinnista rautaisella otteella. Määrätietoinen ja systemaattinen Sami on kehittänyt osaamistaan pilviratkaisujen suuntaan ja ymmärtää käytännön liiketoimintahyödyt erinomaisesti. Samilla on paras tietämys meidän resurssien osaamisesta ja käytettävyydestä!

Senior Business Intelligence Consultant
Joonas on meidän Business Intelligence-devaaja, joka pystyy kustomoimaan tarvittaessa mitä vaan! Hänellä on pitkä kokemus eri BI-työkalujen parista ja .Net / Java -koodaamisesta. Viime aikoina focus on ollut Azure Data Platformin ratkaisuissa.

CEO & Chairman
Yrityksen perustaja Jani aloitti uransa 2000-luvun taitteessa kryptografialla, softakehityksellä ja tietovarastoinnilla. Janin teknistä erikoisosaamista ovat ohjelmistosuunnittelu, innovaatiot ja algoritmit, sekä kaikki tietokantoihin ja SQL Server -teknologiaan liittyvä. Jani rakastaa eritoten uusien asioiden keksimistä, koodioptimointia ja tietomallinnusta. Janin motto on: “Turning impossible into possible!”

Data Platform Architect, Partner
Mikko on meidän bisneskriittisten tietokantaratkaisujen kapellimestari! Hän on ollut toteuttamassa useille asiakkaille SQL Server HA-ratkaisuja sekä ratkonut niihin liittyviä haasteita menestyksekkäästi jo SQL Server 2000 versiosta lähtien. Mikolta kannattaa tiedustella myös SQL Serverin migraatioista Azureen!

Senior Business Intelligence Consultant, Partner
Juholla on loistava kyky ymmärtää ja hahmottaa asiakkaiden moninaiset tarpeet tiedon analysointiin ja toteuttaa niistä silmiä hiveleviä raportteja ja dashboardeja unohtamatta niiden käytettävyyttä!

Principal Data Platform Architect, Partner
Mikko on yksi Suomen parhaista SQL Server -syväosaajista ja hänen osaamisellaan onkin kova kysyntä silloin kuin muilta menee sormi suuhun. Mikon SQL-optimointiosaamisella onkin elvytetty monia sovelluksia uudelleen henkiin!