Microsoft-tietokantojen ylläpito ja optimointi

Ylläpito minimoi tuotantokustannukset, optimointi mahdollistaa tehokkaan liiketoiminnan.


Olemme johtava suomalainen Microsoft SQL Server DBA-osaaja (Database Administrator). Suunnittelemme, kehitämme, ylläpidämme, diagnosoimme ja optimoimme tietokantoja. DBA:mme ovat ”mustan vyön” osaajia: Tietokanta-asiantuntijoidemme keskimääräinen alakohtainen työkokemus on 25 vuotta. Asiakkainamme on laaja kirjo eri toimialojen yrityksiä sekä julkisia virastoja, aina pienemmistä kasvuyrityksistä top 100 -yrityksiin saakka. Tutustu alta tarjoamiimme palveluihin.

Miksi tietokannan jatkuva ylläpito ja optimointi on tärkeää?


SQL Server -tietokantapalvelin on IT-arkkitehtuurissa sama kuin moottori kilpa-autolle: Se on keskeisin komponentti sovellusten toimintaa. Jos tietokantapalvelin tai jokin sen keskeinen tietokanta on nurin, sovellus ei voi yksin toimia. Mikäli tietokantapalvelinta ja tietokantoja ei säännöllisesti huolleta, epäkäytettävyystilanteiden ja tietokantojen hidastelun todennäköisyys kasvaa merkittävästi ja voi aiheuttaa palvelukatkoksia sekä heikkoa käytettävyyttä sovellukselle. Samoin kuin kilpa-auton moottori vaatii säännöllisiä huolto- ja optimointitoimenpiteitä, niin myös tietokantapalvelin tietokantoineen.


SQL Server kuntokartoitus


Tietokanta-alustan kuntokartoituksessa DBA diagnosoi tietokannanhallintajärjestelmän ja sen keskeisten tietokantojen käytettävyyden ja suorituskyvyn pullonkaulat sekä listaa toimenpidesuositukset asioiden parantamiseksi ja korjaamiseksi. Toimeksiannon laajuudesta riippuen voidaan toteuttaa joko suppea tai laaja kuntokartoitus.
SQL Server tietokanta-alustan suppeassa kuntokartoituksessa keskeisiä toimenpiteitä ovat:
· Järjestelmä- ja palvelintason yleiskartoitus
· Tietokantainstanssien ja tietokantojen diagnostiikka, joka luo visualisoidun vertailupohjan jatkotoimenpiteiden tuottamille parannuksille
· Tietokanta-alustan jatkuva palvelin-, instanssi- ja tietokantatason resurssimonitorointi kattavalla mittaristolla,
· SQL-kyselyiden suorituskykyprofilointi valikoitujen tietokantojen osalta, todetaan keskeiset kooditason pullonkaulat
· Diagnostiikkaa täydentämään Toimittaja tekee kapasiteettianalyysin sekä tekee sen pohjalta suositukset palvelinkapasiteetin osalta (ns. server right sizing) = Laaja-alainen kartoitusdokumentti, joka sisältää käytettävyyteen, skaalautuvuuteen ja suorituskykyyn vaikuttavat konfiguraatio- ja indeksointisuositukset sekä koodimuutosehdotukset työmääräarvioineen
· Tulosten katselmointi asiakkaan kanssa
SQL Server tietokanta-alustan laajassa kuntokartoituksessa paneudutaan lisäksi mm. seuraaviin osa-alueisiin tietokantakohtaisesti:
· Tietokantaoptiot
· Indeksointi (puuttuvat, käyttämättömät sekä fragmentoituneet indeksit)
· Blokkaavat kyselyt (lukkotilanteet ja deadlockit)
· Suorituskykymittareiden analyysi (64 erillistä mittaria)
· Wait statistics -analyysi
· Plan cache -analyysi


Jatkuva valvonta


Liiketoimintakriittiset tietokanta-alustat vaativat jatkuvaa seurantaa ja huolenpitoa, jotta turvataan riittävä järjestelmän suorituskyky ja saatavuus. DBA-palvelumme perustana on SQL Server tietokanta-alustan jatkuva valvonta SQL Governor -ohjelmiston avulla. Jatkuvalla valvonnalla turvataan liiketoimintakriittisten, tietokantaa hyödyntävien sovellusten toiminta.
Ohjelmisto kokoaa kaiken keräämänsä tiedon reaaliaikaisille raporteille, joita tarkastelemalla saadaan selkeä käsitys tietokanta-alustan tilasta sekä korjausta vaativista kohdista.
SQL Governor kykenee havaitsemaan ja jopa ennakoivasti hälyttämään tietokanta-alustan käytettävyyden ja suorituskyvyn poikkeamista. Tämä mahdollistaa DBA:n nopean reagoinnin häiriötilanteisiin, minkä ansiosta tuotantokatkot ja niiden kestot saadaan minimoitua.
SQL Governor kerää SQL Server -ympäristön suorituskykydataa ja monitoroi alustaa
· Palvelintasolla
· Instanssitasolla
· Tietokantatasolla
Ohjelmisto seuraa mm.
· SQL Servereiden performanssistatistiikkaa
· Always On availability groupien toimintaa
· Instanssi- ja tietokantakonfiguraatioita
· Levyjen täyttöastetta
· Tietokantojen lukkotilanteita
· Tietokantataulujen indeksointia
· Raskaita tietokantakyselyitä (wait statistics,plan cache)
Lisäpalveluna toteutettavista toimenpiteistä sekä mahdollisista laajemmista kehitysprojekteista sovitaan aina erikseen ennakkoon asiakkaan kanssa.


Kapasiteettisuunnittelu ja konsolidointi


Tämän palvelun tarkoituksena on tarjota asiakkaalle SQL Server –alustan mitoitustyötä. Tätä työtä on esimerkiksi lisenssioptimoinnin, versiopäivitysten sekä migraatioiden yhteydessä tehtävä resurssioptimointi. Tällaisia käyttötapauksia ovat mm. palvelinten uudelleenmitoitus sekä palvelin- instanssi- ja tietokantatason konsolidointisuunnittelu. SQL Governor –ohjelmistossa on kattavat, tekoälypohjaiset kapasiteettisuunnitteluominaisuudet, jotka ovat mahdollistaneet asiakkaillamme tyypillisesti 30-50% lisenssi- ja hardware-säästöt SQL Server -alustassa.
SQL Governor -ohjelmisto tukee niin fyysisiä, virtuaalisia kuin pilvipohjaisiakin lähde- ja kohdeympäristöjä (Hyper-V, VMware, Nutanix, AWS, Azure). Konsulteillamme on kokemus liki sadan kapasiteettisuunnitteluprojektin menestyksellisestä läpiviennistä. Kapasiteettisuunnittelu tehdään aina projektipohjaisena työnä, kysy tarjousta.


Lisäpalvelut


Asiakkaan SQL Server -ympäristöön liittyen voidaan osana DBA-palvelua tarjota erillisveloitettavina projekteina esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:
· Tietokantamigraatioiden suunnittelu ja toteutus
· Korkean käytettävyyden varmistaminen sekä suunnittelu
· SQL Server -versioiden päivitykset
· SQL Server -ympäristön asennukset sekä konfigurointi
· Tietokanta-alustan auditointi
· Palautumistestaukset
· Tietokannan käytettävyyden optimointi


Kiinnostuitko?

Jos tarvitset apuja Microsoft tietokanta-asioissa, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä!

Jani K. Savolainen
CEO & Chairman
jani.savolainen@dbproservices.fi
0440353637
DB Pro Services Oy

Mikko Hyvärinen
Lead DBA
mikko.hyvarinen@dbproservices.fi
DB Pro Services Oy

Tutustu myös muihin palveluihimme: Edistynyt analytiikka, Moderni tietovarasto ja integraatiot sekä Datastrategia