Kilpailuetua edistyneen analytiikan keinoin

Edistynyt analytiikka kertoo mitä seuraavaksi. Perinteinen analytiikka näyttää historian.


Edistynyt analytiikka on kriittinen osa liiketoimintaa ja se mahdollistaa yrityksille merkittäviä kilpailuetuja. Edistynyt analytiikka mahdollistaa datan keräämisen, analysoinnin sekä hyödyntämisen tehokkaasti ja tieteellisesti perustellusti. Tämä auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä, parantamaan tuottavuutta sekä lisäämään kilpailukykyä. Edistyneen analytiikan konsultaation avulla autamme asiakkaitamme tekemään päätöksiä datan avulla. Kykenemme tarjoamaan datalähtöisiä ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa. Työskentelemme erityisesti Microsoftin Azure -pilvipalvelun tarjoamien komponenttien kanssa. Azuren avulla voimme tarjota asiakkaillemme juuri heidän käyttötarpeensa mukaan skaalautuvia ratkaisuja tukemaan heidän liiketoimintaansa.

Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa määritelläksemme asiakkaan yksilöidyt tarpeet ja tavoitteet. Ratkaisuja toteuttaessamme käytämme tieteellisesti todistettuja sekä käytännössä toimiviksi todettuja menetelmiä ja teknologioita. Näin pystymme toteuttamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun, joka hyvin ylläpidettynä palvelee liiketoimintaa vuosia eteenpäin.
Toteutamme edistyneen analytiikan ratkaisut tiiviissä yhteistyössä asiakkaan liiketoiminnan kanssa, jolloin pystymme varmistamaan lopputuloksen vastaavan heidän tarpeitaan. Projekteissamme pyrimme käyttämään ketteriä, iteraatioihin perustuvia kehitysmenetelmiä. Näin pystymme reagoimaan mahdollisiin tarpeiden muutoksiin välittömästi aikaa hukkaamatta.


Jalosta datasi päätöksentekoa tukevaksi tiedoksi

Tietovarastoissa lojuva data ei vielä itsessään tuo lisäarvoa, vaan data tulee ensin jalostaa tiedoksi. Datan jalostuksella tarkoitamme menetelmiä, joilla kykenemme tiivistämään suuret datamassat liiketoiminnassa hyödynnettäväksi tiedoksi. Jo kerättyyn historiadataan pääsemme käsiksi raporttien ja visualisointien avulla, kun taas tulevaisuuden ennustamiseen käytämme edistyneen analytiikan menetelmiä. Perehdytään näihin tarkemmin seuraavissa kappaleissa.


Datan visualisointi ja raportointi

Raportointiin hyödynnämme Microsoft Power BI -raportointityökalua tarjotaksemme asiakkaillemme luotettavia, visuaalisesti houkuttelevia ja ydinliiketoiminnan kehittämistä tukevia raportteja. Power BI:n avulla asiakkaamme saavat nopeasti näkyvyyden dataansa, minkä avulla he pääsevät hyödyntämään tietoja nopeasti ja tehokkaasti. Tehokkaan datan analysoinnin ja raportoinnin avulla asiakkaamme saavat mahdollisuuden tehostaa prosessejaan ja tätä kautta lisättyä kannattavuuttaan.
Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisesti räätälöityjä Power BI -raportteja, jotka suunnitellaan juuri heidän tarpeidensa mukaan. Raporteille suunnitellut KPIt (Key Performance Indicator) sekä informatiiviset kuvaajat helpottavat asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä ja seuraamaan liiketoiminnan kehitystä. Data Analyst-konsulteillamme on vuosien kokemus eri toimialojen raportoinnista ja heiltä löytyy vahva näkemys sekä tiedonjakamisen ilo eri liiketoiminnoissa käytettävistä mittareista.


Edistynyt analytiikka ja koneoppiminen

Raportoinnista seuraava askel on tulevaisuuden ennustaminen. Käytämme tähän edistyneen analytiikan menetelmiä, kuten tilastollisia ennustemalleja.
Ennustemallien avulla voimme hyödyntää aiemmin kerättyä historiatietoa ja löytää säännönmukaisuuksia, jotka auttavat meitä ennustamaan tulevaa kehitystä. Nämä mallit perustuvat erilaisiin tilastollisiin menetelmiin, kuten:
⦁ Lineaariseen regressioon
⦁ Aikasarja-analyysiin
⦁ Koneoppimiseen


Ennustemallien avulla kykenemme arvioimaan tulevia trendejä ja käyttämään näin saatua tietoa päätöksenteon tukena.
Koneoppiminen on osa edistynyttä analytiikkaa, ja se mahdollistaa automatisoitujen ja tehokkaiden ennustemallien luomisen. Käytämme koneoppimista erilaisten tilastollisten mallien avulla, joita ovat mm.
⦁ Regressioanalyysit
⦁ Luokitteluanalyysit
⦁ Klusterointianalyysit
⦁ Neuroverkot


Nämä mallit auttavat asiakkaitamme esimerkiksi ennustamaan tulevaa liiketoiminnan käyttäytymistä, tunnistamaan trendejä sekä havaitsemaan poikkeamia datassa. Käytämme koneoppimista myös tekoälyn ja älykkäiden agenttien kehittämiseen, joiden avulla mahdollistamme automatisoidun päätöksenteon sekä toiminnan.


Tiedonsiirto asiakkaan henkilöstölle

Tärkeänä osana jokapäiväistä työtämme on osaamisen jakaminen asiakkaan henkilöstölle. Pidämme huolen siitä, että asiakkaan henkilöstöllä on tarvittava osaaminen edistyneen analytiikan työkaluihin, jotta he voivat jatkaa tiedon hyödyntämistä ja datalähtöisen päätöksenteon automatisointia myös jatkossa.


Kiinnostuitko?

Yhteistyössä Data Analyst ja Data Scientist -konsulttiemme kanssa asiakkaamme voivat luottaa siihen, että he saavat luotettavia ja tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja, jotka auttavat heitä kehittämään liiketoimintaansa. Pidämme huolta, että ratkaisumme ovat kestävästi, turvallisesti ja kustannustehokkaasti toteutettuja. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja tarjoamistamme pilvipohjaisista edistyneen analytiikan -ratkaisuista.


Yhteistyöterveisin,
Valtteri Nättiaho
Lead Data Analyst
Valtteri.Nattiaho@dbproservices.fi
DB Pro Services Oy

Tutustu myös muihin palveluihimme: Moderni tietovarasto ja integraatiot, Microsoft-tietokantojen ylläpito ja optimointi sekä Datastrategia