Helsingin Seudun Liikenne

HSL tunnisti syksyllä 2018 tarpeen varmistaa erittäin liiketoimintakriittisen järjestelmän yhteydessä käytettävän SQL Server -alustan luotettavuuden ja suorituskyvyn. DB Pro Servicen asiantuntija suoritti alustalle kattavan diagnostiikan, jossa tunnistettiin keskeiset ongelmakohdat ja jonka pohjalta luotiin kehityssuunnitelma siitä, millaisia korjaavia toimenpiteitä on tarvetta tehdä, jotta alusta vastaa sille asetettuja suorituskyky- ja muita vaatimuksia.

Tehtyjen havaintojen perusteella käynnistettiin kehitysprojekti, jossa sovellus- ja käyttöpalvelutoimittajien toimesta lähdettiin toteuttamaan vaadittuja muutoksia. HSL halusi varmistaa riittävän tietokantaosaamisen tuen itselleen, joten DB Pro Servicen asiantuntija jatkoi kehitysprojektissa asiakkaan tukena SQL Server -asiantuntemusta vaativiin kysymyksiin liittyen. Tähän mennessä HSL:n kokemukset DB Pro Servicen osaamisesta ovat erittäin positiivisia ja siten on hienoa, että keväällä 2020 tehdyn kilpailutuksen pohjalta DB Pro Services valikoitui toimittamaan SQL Server -asiantuntijapalveluita HSL:n käyttöön myös seuraavan 4 vuoden ajan.

Timo Satakieli, HSL