Pölkky

“Olemme käyttäneet DB Pro Servicen palveluita erittäin liiketoimintakriittisen toiminnanohjausjärjestelmämme tietokanta-alustan diagnosoinnissa sekä uudistamisprojektissa.

DB Pro Servicen toimittama kattava diagnostiikkaraportti auttoi meitä ymmärtämään alustaan liittyvät keskeiset haasteet ja pullonkaulat sekä antoi meille selkeän indikaation siitä, että tietokanta-alustan päivitys on perusteltua tehdä.

Tietokanta-alustan uudistamisprojekti vietiin DB Pro Servicen asiantuntijoiden kanssa ongelmitta läpi tiukasta aikataulusta huolimatta.”

Tuomas Virranniemi, CIO