Stefan Küttner

Senior DBA & Data Engineer

Jack of all trades – master of some.

Tutustuin 90-luvun keskivaiheilla BBS (Bulletin Board System) toimintaan ja oli luonnollisesti pakko pystyttää myös oma tällainen. Tämä oli alkua siihen, että harrastuksesta tuli tehtyä työ. Omaa järjestelmää piti ylläpitää 24/7, mutta koska tätä piti myös muokata oman mielen mukaiseksi, tuli myös opittua ohjelmointi tätä kautta.

Tietokantaympäristöihin ja tietokantajärjestelmiin syventyminen alkoi alun perin, kun kesätöissä piti toteuttaa monikansalliselle organisaation sisäiselle IT-tiimille Help Desk sovellus ja myöhemmin kyselyiden luonti/vastaus sovellus. Hurahdin sen verran pahasti tietokanta-aiheeseen, että yliopistossa opiskellessani tietojenkäsitelytiedettä, tuli eräällä ohjelmointikurssilla toteutettua oma tietokantamoottori Java-kielellä.

Valmistuttua yliopistosta kokeilin tutkijan uraa hetken, mutta tämä ei tuntunut omalta. Tästä matka jatkui yritysmaailmaan. Vuonna 2008 minun piti valita jatkaako ohjelmointiuraa vai vaihtaako tietokantapolulle. Valinta oli loppupeleissä helppo. Ohjelmointityöni oli pitkälti ollut back-end pohjaista ja olin jo siten päivittäin tietokantateknologioiden kanssa tekemisissä.

Tästä eteenpäin onkin tullut keskityttyä tietokantateknologioihin kokopäiväisesti. Tutuksi on tullut niin raudan ruuvaaminen laitekaappeihin konesaleissa kuin tietokanta-alustan ympärillä olevat alustapalvelut kuten virtualisointialustat, varmistusjärjestelmät ja muut liitännäiset. Unohtamatta tietty itse sovellus/datan kehitystehtäviä: kuten tietokantojen mallinnusta, ylläpitoa ja alustojen jatkuvaa kehitystä – oli sitten kyse operatiivisistä järjestelmistä tai tietovarastoinnista. Näiden lisäksi prosessikysymykset, kokonaisarkkitehtuurit tai taloudellisuus, kuten TCO-laskelmat, ovat olleet työssäni arkipäivää. Tiimejäkin on tullut vedettyä ja opittua siinä samalla tiimityön, vastuun delegoinnin kuten myös yhteisymmärryksen tärkeyttä. On kriittistä, että ‘tiimi lukee samaa kirjaa samalta sivulta’ ja muistaa, että kukaan ei osaa kaikkea.

Toimialakokemusta on tullut hankittua yrityksistä kuten sovellustoimittajista, palveluntarjoajista, yritysten omista IT-organisaatioista ja yhdistelmistä näistä, joten liiketoimintaymmärrys on kasvanut melko laajaksi.

Sulkeakseni ympyrän; harrastuksestani tuli työ ja työ jatkoi harrastusta. Tänä päivänä pyöritän kotona omaa laboratoriympäristöä, jonka prosessointikyky ei välttämättä kovinkaan paljoa kalpene pienen tai keskisuuren yrityksen tasolta. Erityinen kiinnostuksenkohteeni onkin: miten voi paikallisessa ympäristössä toteuttaa moderneja ratkaisuja, jotka kyvyiltään peilaa nykyisiä julkipilvipalveluita? Ehkä modernius ei ole alustasta kiinni, vaan siitä miten kokonaisuus on toteutettu. Alkaen raudasta – loppuen sovelluksiin.