Power BI pro ja eri lisensiointimallit

Valtteri Nättiaho

Mitä vaihtoehtoja lisensseille on?

Power BI -lisensointiin on lukuisia eri vaihtoehtoja. Microsoftin sivuilla jaotellaan eri lisenssimallit kolmeen kategoriaan (Pricing & Product Comparison | Microsoft Power BI):

  • Power BI ilmaisversio osana Fabric:ia
  • Power BI Pro
  • Power BI premium

Tämän jaottelun lisäksi Power BI premium jakautuu vielä kolmeen erilaiseen vaihtoehtoon:

  • Power BI Premium Per User
  • Power BI Premium
  • Power BI embedded

Näistä vaihtoehdoista Power BI Premium ja Power BI embedded perustuvat premium kapasiteetin hankintaam, johon vaihtoehtoina on mm. Power BI premium per capacity SKUs, Fabric Capacity Reservation SKUs ja Fabric Pay-as-you-go SKUs. Yhteensä mallit voidaan jaotella neljään kategoriaan seuraavan kuvan mukaisesti:

Näistä vaihtoehdoista “Premium per capacity” jakautuu F-, P- ja A-kapasiteetteihin, joilla on eri hinnoittelumallit. Kapasiteettien eroja voi tarkastella seuraavasta dokumentista: What is Power BI Premium? – Power BI | Microsoft Learn

Power BI Pro:ta voidaan kutsua Power BI:n “perusversioksi”. Sen hinnoittelu on lähtökohtaisesti 10$ kuukaudessa per käyttäjä. Jotta Power BI:tä voi käyttää Power BI servicessä, käyttäjillä tulee olla Power BI Pro -lisenssi. Power BI:n ilmaisversiolla voi rakentaa raportteja, mutta niitä ei voi jakaa muille käyttäjille Power BI Servicen kautta.

Mitä Power BI Pro sisältää?

Power BI Pro on lähtökohtaisesti ensimmäinen lisenssi, jolla BI:n hyötyihin pääsee käsiksi. Se mahdollistaa suuremman datamallin, ajastetut datan päivitykset sekä Power BI -raporttien jakamisen toisille käyttäjille, joilla on Power BI Pro / Premium -lisenssi. Voimme tarkastella eroja paremmin oheisen Microsoftin taulukon perusteella:

Taulukko 1: Power BI lisenssit

Käytännön tasolla Power BI Pro on kevein tapa jalkauttaa moderni itsepalveluraportointi organisaatioon. Power BI Pro -lisenssi on lähtökohtaisesti suunniteltu raporttien kehittäjille ja se mahdollistaa kaikki muut raporttien jakelumetodit, paitsi Power BI embeddedin.

Power BI Premium

Power BI premium puolestaan antaa lisätyökaluja Power BI:n ammattimaiseen kehittämiseen. XMLA-päätepisteet ovat erittäin tehokas tapa muokata Power BI servicessä olevia raportteja ilman, että raportteja täytyy ladata työpöydälle. XMLA:n kautta pystyy tekemään mallin muokkaamisen lisäksi muita toimintoja, kuten päivittämään Power BI:n semanttisen mallin datat. Tämän lisäksi premium tarjoaa laajemmat data mallit, tiheämmän päivityssyklin sekä osan Azuren AI-toiminnallisuuksista. Premiumin kaksi eri vaihtoehtoa, PPU- ja kapasiteettipohjainen Premium sopivat eri kokoisille organisaatioille. PPU sopii organisaatioille, jotka eivät ole vielä niin isoja, että tuhansien eurojen hintainen kapasiteetti olisi ajankohtainen hankinta, mutta jotka silti haluavat käyttää Premiumin käteviä toiminnallisuuksia.

Kapasiteettipohjaiset lisenssit

Power BI Premium, Power BI embedded, Fabric-kapasiteetti ja Fabric pay-as-you-go kattavat kaikki Power BI:n ominaisuudet. Näissä malleissa tilaus varaa vaihtelevan määrän kapasiteettia käyttöön oheisen taulukon mukaisesti:

Kapasiteettipohjaiset mallit ovat nopeasti kustannustehokkaita isoissa organisaatioissa. Esimerkkinä tästä seuraava laskelma:

Käyttämällä Premium-kapasiteettia kokonaiskustannus 10 000 käyttäjälle on 29,970 $. Vastaavasti pelkillä lisensseillä tämä kustannus olisi noin 100 000 $. Kapasiteettipohjaisissa malleissa on myös muita pieniä eroja toiminnallisuuksien välillä. Power BI embedded mahdollistaa Power BI:n upottamisen esimerkiksi nettisivulle tai intranettiin. Fabric kapasiteetti puolestaan antaa pääsyn Fabricin toiminnallisuuksiin. Power BI:n kontekstista näistä merkittävin on pääsy co-pilot -toiminnallisuuksiin. Minimivaatimus tähän on kuitenkin F64-kapasiteetti. Lisätietoja Fabric-kapasiteetin hinnoittelusta on saatavilla täältä: Microsoft Fabric – Pricing | Microsoft Azure.

Fabric-kapasiteetti on erityisen tärkeä, sillä kuten tässä Microsoftin blogissa mainitaan: Important update coming to Power BI Premium licensing | Microsoft Power BI Blog | Microsoft Power BI

Fabric-kapasiteetti korvaa Power BI premium per capacityn kokonaisuudessaan. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen Power BI premium kapasiteettia ei voi enää ostaa vaan sen sijasta Fabricin F-kapasiteetit korvaavat premiumin SKU-kapasiteetit. 2025 tammikuussa olemassa olevat kapasiteetit tulisi muuttaa F-kapasiteettiin.

Käytännön tasolla Fabric-kapasiteetit jakautuvat kapasiteetin varaukseen ja pay-as-you go malliin:

Kapasiteetin varaus on hieman kalliimpi kuin vastaava premium per capacity P-kapasiteetit. Lisätietoja näiden kahden hinnoittelumallin eroista löytyy täältä:
Pricing & Product Comparison | Microsoft Power BI

Tuleva muutos, jossa Power BI premium kapasiteetit korvataan Fabric kapasiteeteilla, ei vaikuta Power BI pro- tai Power BI premium per user -lisenssimalleihin.Ota yhteyttä