Kilpailuedun saavuttaminen: Edistyneen analytiikan hyödyt yrityksille

DB Pro Services

Yritysten on tärkeä löytää kilpailuetuja pysyäkseen mukana kehittyvässä markkinassa. Tehokas keino kilpailuedun saavuttamiseen on edistyneen analytiikan käyttö. Edistyneellä analytiikalla tarkoitetaan kerätyn datan jalostamista päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä käytettäväksi tiedoksi. Edistynyt analytiikka antaa yritykselle mahdollisuuden parantaa toimintojaan, löytää uusia mahdollisuuksia ja näin saavuttaa kilpailuetua kilpaileviin yrityksiin nähden.

Edistyneen analytiikan hyödyt

Yritykset voivat hyödyntää edistynyttä analytiikkaa monin eri tavoin. Ensinnäkin se auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin. Tarkempi ymmärrys asiakkaiden käyttäytymisestä auttaa yritystä kehittämään parempia tuotteita ja palveluita, mikä puolestaan johtaa asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden lisääntymiseen. Asiakastuntemuksen lisäksi edistynyt analytiikka auttaa yrityksiä ymmärtämään markkinoita paremmin, mukaan lukien kilpailijoiden toimintaa ja oman toimialansa trendejä.

Toinen hyöty edistyneestä analytiikasta on tehokkuuden parantuminen. Edistynyt analytiikka voi auttaa yrityksiä tunnistamaan tehokkuusongelmia, löytämään tapoja parantaa prosesseja ja vähentämään kustannuksia. Yritys voi esimerkiksi hyödyntää ennustavaa analytiikkaa ennustamaan tuotannon tarpeita ja varmistamaan tuotannon vastaavan markkinoiden kysyntää. Tämä puolestaan johtaa tuotantoprosessien tehostumiseen ja kustannusten vähentämiseen.

Kolmas tapa, jolla edistynyt analytiikka voi auttaa yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua, on liiketoiminnan kehittäminen. Edistynyt analytiikka voi auttaa yrityksiä tunnistamaan uusia mahdollisuuksia, joita heidän kilpailijansa eivät ole vielä huomanneet. Tämä voi sisältää uusia markkinoita, tuotteita tai palveluita, joita yritys voi tarjota. Tämä voi johtaa kasvuun ja kilpailuedun vahvistumiseen.

Seuraavaksi esitellään kolme skenaariota edistyneen analytiikan hyödyntämisestä kilpailuedun saavuttamiseksi.

Verkkokaupan optimointi koneoppimisen avulla

Viihde-elektroniikkaa myyvä verkkokauppa on hyödyntänyt edistynyttä analytiikkaa ymmärtääkseen asiakkaiden ostokäyttäytymistä paremmin. Yritys on kerännyt dataa asiakkaiden aiemmista ostoksista, selaushistoriasta ja klikkauksista verkkokaupassa. Kerätty data on analysoitu koneoppimisalgoritmien avulla. Tuloksena yritys pystyy ennustamaan tulevia ostoksia ja tarjoamaan kohdennettuja suosituksia asiakkailleen. Tämä on parantanut asiakaskokemusta ja lisännyt myyntiä asiakkaiden ollessa tyytyväisempiä kohdistettuihin suosituksiin, minkä seurauksena he ostavat todennäköisemmin enemmän tuotteita.

Yritys kerää dataa myös kilpailijoistaan sekä yleisestä markkinatilanteesta. Tämän perusteella yritys kykenee optimoimaan hinnoittelunsa kilpailijoitaan paremmin. Markkinatiedon yhdistäminen myynnin kausisyklisyyden kanssa on helpottanut yrityksen sisäänostoprosesseja ja samalla huomattavasti parantanut yrityksen varastonkiertoa. Tuloksena yritys on kyennyt pienentämään varastokapasiteettiaan ilman negatiivisia vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen tai myynnin menekkiin.

Petosten torjunta edistynyttä analytiikkaa hyödyntäen

Pankki hyödyntää edistynyttä analytiikkaa petosten torjuntaan. Yritys kerää dataa asiakkaidensa transaktioista ja muista mahdolliseen petokseen viittaavista tekijöistä. Yritys käyttää koneoppimista analysoimaan tietoa ja tunnistamaan poikkeavuuksia. Järjestelmä keskeyttää epäilyttävän transaktion ja lähettää poikkeustilanteesta tiedon pankin asiakaspalveluun, joka ottaa yhteyttä asiakkaaseen transaktion oikeellisuuden varmistamiseksi. Tämä on parantanut pankin mainetta ja lisännyt asiakkaiden luottamusta, sillä he voivat luottaa siihen, että heidän rahansa ovat turvassa.

Ennakoiva huoltotarpeen ennustaminen aikasarja-analyysin avulla

Elektroniikkatuotteita valmistava tehdas hyödyntää edistynyttä analytiikkaa ennustaakseen laitteidensa huoltotarpeita. Tehdas kerää reaaliaikaista dataa laitteidensa toiminnasta ja suorituskyvystä. Kerätyn datan perusteella optimoidut koneoppimisalgoritmit kykenevät ennustamaan milloin laitteet tarvitsevat huoltoa. Huoltotarpeiden ennakointi on auttanut tehdasta tekemään huoltotoimenpiteet ennakoivasti jo ennen laitteiden rikkoutumista. Tämä on parantanut tehokkuutta ja säästänyt kustannuksia, sillä tehdas pystyy huoltamaan laitteensa ennen käyttökatkoja aiheuttavia vakavia vikoja ja kalliita korjauksia.

Edistyneen analytiikan monipuoliset mahdollisuudet

Edellä mainitut skenaariot osoittavat, kuinka edistynyt analytiikka voi auttaa yrityksiä saavuttamaan kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Edistynyt analytiikka antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää dataansa paremmin ja luomaan parempaa ymmärrystä muun muassa asiakkaiden käyttäytymisestä, liiketoimintaprosesseista ja laitteidensa suorituskyvystä. Parantuneen ymmärryksen pohjalta yritykset voivat tehdä parempia päätöksiä ja parantaa kilpailukykyään.

Edistyneen analytiikan tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja edellä esitetyt skenaariot ovatkin vain pintaraapaisu edistyneen analytiikan maailmaan. Datan kerääminen ja analysointi helpottuu vuosi vuodelta ja samalla edistyneen analytiikan ratkaisut yleistyvät yritysten käytössä. Pilvipalveluiden yleistyminen on helpottanut erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten lähtemistä mukaan edistyneen analytiikan maailmaan.

Edistyneen analytiikan hyödyntäminen ei kuitenkaan ole helppoa. Parhaiden tulosten saavuttaminen vaatii laadukasta datan keruuta, varastointia sekä analyysiä. Tämän vuoksi monet yritykset panostavat suuresti data-asiantuntijoiden rekrytointiin tai vastaavien asiantuntijapalveluiden ostamiseen yrityksen ulkopuolelta.

Me DB Pro Servicellä tarjoamme laadukkaita edistyneen analytiikan asiantuntijapalveluita. Kokeneiden asiantuntijoidemme kanssa voit luottaa saavasi luotettavia ja tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja auttamaan liiketoimintasi kehittämistä. Pidämme huolta, että ratkaisumme ovat kestävästi, turvallisesti ja kustannustehokkaasti toteutettuja. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja tarjoamistamme pilvipohjaisista edistyneen analytiikan -ratkaisuista.

Täältä voit lukea lisää edistyneen analytiikan palveluistamme.

Yhteistyöterveisin
DB Pro Services Asiantuntijatiimi

Lue myös Master Data ja Master Datan hallinta osana BI arkkitehtuuria

Ota yhteyttä