Raportointitietokannan auditointi Verolle

Jani Savolainen

Raportointitietokannan auditointi Verolle

Microsoftin suosituksen pohjalta DB Pro Services päätyi keskustelemaan laajasta raportointitietokannan auditoinnista Verohallinnolle. DB Pro Servicen kokeneille konsulteille tämä on  yksi tyypillisimmistä projekteista joissa pitää nopeasti analysoida nykytoteutus, tunnistaa sen mahdolliset ongelmakohdat ja ehdottaa korjaavat toimenpiteet. Joten tälläkin kertaa saimme asiakkaan vakuutettua, että meistä voisi olla merkittävää apua tunnistettujen haasteiden selvittämisessä ja korjaamisessa.

Usein tämäntyyppisiin projekteihin liittyy lisäksi valittujen kehityskohteiden toteutus, mutta tässä tapauksessa testasimme ehdottamiamme muutoksia erillisessä ympäristössä ja saimme erinomaisia tuloksia. Projekti eteni sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Ohessa asiakkaan palaute suoritetusta työstä:

Annoimme DB Pro Servicen asiantuntijoille toimeksiannon auditoida laaja raportointitietokantamme. Asiantuntijat tekivät havaintoja, analysoivat syitä ja kokeilivat / suosittelivat korjaustoimia, joilla saatiin aikaiseksi selkeitä parannuksia. Kokemus yhteistyöstä oli erittäin positiivinen.”

Mikko Laakso, Verohallinto

Yksi DB Pro Servicen fokusalueita on Microsoft-pohjaisten tietokanta-, tietovarasto- integraatio- ja raportointiratkaisuiden auditointi ja sen pohjalta tehtävä kehityssuunnittelu ja toteutus. Auditointeja on tehty yrityksen historian alusta alkaen ja tähän mennessä yli 50 eri asiakasympäristöä on läpikäytyinä. Auditoinnin lopputuloshan voisi olla myös se, että kaikki on täydellisessä iskussa. Sellaista toteutusta ei kuitenkaan ole vielä tähän päivään mennessä tullut vastaan vaan aina on jotain kehitettävää löytynyt. Useimmiten riittää nykyisen toteutuksen parametrien ja muiden asetusten optimointi, mutta luonnollisesti voi tulla eteen myös tilanteita, joissa todetaan, että tavoitellun suorituskyvyn varmistamiseksi vaaditaan isompaa arkkitehtuuri- tai alustapäivitystä ja / tai koodioptimointia.

Uskallamme luvata, että historian myötä konsulttiemme kokemuksesta ja matkan varrella kehittämistämme tehokkaista diagnostiikkatyökaluista ja -menetelmistä on varmasti hyötyä jokaiselle organisaatiolle, joka kaipaa apua Microsoft-pohjaisten kanta- tai raportointiratkaisuiden suorituskykyhaasteisiin. Olipa sitten kysymyksessä on premise -pohjainen toteutus tai Azure-pilviratkaisu.

Kannattaa muistaa, että ohjelmiston suorituskykyongelmat voivat johtua ihan yhtä hyvin kantaratkaisusta, integraatiopisteistä tai sovelluksen ja kannan välisen rajapinnan toteutuksesta kuin ohjelmistonkin toteutuslogiikasta. Teettämällä meillä DW / BI / ETL / kantaratkaisun diagnostiikan saa varmuuden siitä, että onko kunkin osa-alueen suorituskyky riittävä. Mikäli ei, meiltä löytyy ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen huippukonstit ja -konsultit!

Kerromme mielellämme lisää, jos tunnistat tämäntyyppisiä haasteita omassa organisaatiossasi.

Ota yhteyttä