Kuinka juuri teidän yrityksenne voi luoda kilpailuetua oikeaoppisen datan varastoinnin, hallinnan, optimoinnin, integraatioiden ja edistyneen analytiikan avulla?

Varaa ilmainen sparraus, sinulle sopivaan aikaan!

Varaa aika sparraukseen!

Kuinka juuri teidän yrityksenne voi luoda kilpailuetua oikeaoppisen datan varastoinnin, hallinnan, optimoinnin, integraatioiden ja edistyneen analytiikan avulla?

Varaa ilmainen sparraus, sinulle sopivaan aikaan!

Varaa aika sparraukseen!

Power BI:n käyttö monessa organisaatiossa on räjähtänyt käsiin ja sen hyödyt jäävät helposti saavuttamatta puutteellisilla ohjeistuksilla ja osaamisella. Syntyy helposti huonolaatuista ja virheellistä informaatiota sisältäviä raportteja, joka ohjaa liiketoimintapäätöksiä väärään suuntaan. Power BI Governance -mallin tarkoitus onkin luoda yrityksille toimintaedellytykset toteuttaa toimivaa ja luotettavaa tiedolla johtamista Power BI:n avulla!

Power BI Governance -selvitys muodostuu kuudesta pääkohdasta. Niissä kussakin valitaan yritykselle sopivat toimintamallit ja luodaan selkeät priorisoidut stepit, miten governance -malli otetaan käyttöön. Framework sisältää seuraavat kokonaisuudet:

 1. Nykytila-analyysi
 2. Keskeisten roolien ja vastuiden selvittäminen
 3. Deployment-strategian valinta
 4. Systeemi Governance asiat
 5. Toteutusstrategiat
 6. Budjetti ja roadmap tuleville hankkeille

Suunnitelmaa kannattaa lähteä toteuttamaan heti budjetin ja roadmapin mukaisesti. Varsinkin siinä vaiheessa, kun tarkoituksena on käyttää Power BI:tä businesskriittisiin sovelluksiin prosessien ja toimintamallien on syytä olla 100-prosenttisessa kunnossa. Ohessa on muutamia tarkempia kuvia selvityksen eri vaiheista, mutta jos asia on ajankohtainen niin ota ihmeessä yhteyttä niin järjestetään Teams-palaveri ja käydään malli tarkemmin läpi!

Deployment Strategy

Azure Purview ja Power BI -integraatio

Azuren uusi data governance -ratkaisu Purview (preview) on loistava lisä Power BI Governance selvitykseen ja tietovirtojen hallintaan. Azure Purview/Power BI -integraatio mahdollistaa datavirtojen  tunnistamisen hybridiympäristöissä havainnollisilla visuaalisilla työkaluilla. Kun Purview on konfiguroitu käyttöön se osaa ylläpitää ja päivittää sisältöä automaattisesti. Sen avulla Power BI -ympäristön hallinta on entistä helpompaa. Ohessa on linkki Microsoftin julkistusvideoon Purviewestä viime vuoden lopulta.  Jos kuitenkin haluatte nähdä tarkemman demon erityisesti Purviewn Power BI -integraatiosta niin ota yhteyttä ja järjestetään teille Teams-demo aiheesta!

Purview:n Power BI -integraation mahdollisuudet:

 • End-to-End data lineage
 • Data source impact analysis
 • Define a business glossary
 • Find trustworthy data
 • Keep your data protected across your data estate

Lue myös Master Data ja Master Datan hallinta osana BI arkkitehtuuria

DB Pro Services ja Visma Solutions yhteistyöhön Severan Power BI -rajapinnan toteuttamisesta.

Microsoftin Power BI on moderni ja tehokas datan analysointi- ja raportointiratkaisu, jonka avulla yrityksen kriittistä liiketoimintatietoa voidaan jalostaa, analysoida ja julkaista halutuille käyttäjäryhmille. Power BI:n avulla data saadaan visualisoitua helposti ymmärrettävään muotoon, kuten esimerkiksi dashboardeiksi niin, että loppukäyttäjiltä ei vaadita mitään business intelligence -ratkaisuiden osaamista. Power BI soveltuu sekä nopeaan ad-hoc tyyppiseen itsepalveluraportointiin että toistuvien raporttien tuottamiseen esim. päivä-, viikko- tai kuukausitasolla. Tuotetut raportit tai dashboardit voidaan julkaista käyttäjien nähtäväksi Power BI -desktoppiin, mobiilisovellukseen tai siten ne voidaan upottaa intranettiin tai office 365 -tuotteisiin kuten SharePoint, Teams tai Dynamics.

Visma Severa on asiantuntijayrityksille suunnattu projektinhallinta-järjestelmä, joka tuo CRM:n, projektien aikataulutuksen, resursoinnin, työajanseurannan sekä laskutuksen yhteen työkaluun. Severa kerää hajanaiset tiedot yhteen paikkaan ja kaikki työntekijät ovat saman työkalun äärellä. Severan avulla teet liiketoiminnan ohjaamisesta visuaalista, vaivatonta ja läpinäkyvää.

Visma Solutions ja DB Pro Services ovat sopineet yhteistyöstä, jolla Severan tietosisältö on helposti tuotavissa yrityksen Power BI -ratkaisuun datan jalostamista ja julkaisemista varten. DB Pro Servicen toteuttaman rajapinnan avulla tarvittava integraatio on toteutettavissa nopeasti verrattuna siihen, että sitä lähdettäisiin toteuttamaan yrityskohtaisesti. Ja mikäli Power BI ei ole yrityksellenne tuttu väline, tarvittaessa DB Pro Serviceltä on hankittavissa asiantuntija-apua niin datan muokkaamisen ja jalostamiseen kuin raporttien/dashboardien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Jos haluat kaiken hyödyn irti Severan sisältämästä liiketoimintatiedosta, niin lue lisää Visman sivuilta: https://psa.visma.fi/integraatiot/db-pro-services-power-bi/ tai ota yhteyttä DB Pro Servicen myyntiin, sami.isomaki@dbproservices.fi

Inkrementaalilataus Power BI Pro:ssa!

Käytettäessä Power BI:tä on ollut tähän asti yksi iso ongelma: Jos faktojen datamäärät ovat suuria, kestää raporttien päivittäminen aina kauan, koska koko datamassa pitää aina ladata sovellukseen uudestaan.  Uuden Power BI version mukana tuli uusi ominaisuus, eli muutoslataukset.  Tämä nopeuttaa sekä kehitystyötä, että ajastettujen latausten läpimenoaikoja, kun pelkät muutokset otetaan mukaan. Tästä on myös se hyöty, ettei yhteyttä tietolähteisiin tarvita pitää auki niin pitkään enää. Ja mikä hienointa, tämä ominaisuus on käytössä myös Power BI Pro-lisenssillä! 
 

Käyttöönotto vaihe 1 – Power Query

Lisäävä päivitys otetaan käyttöön Power BI Desktop työkalun asetuksista.

RangeStart– ja RangeEnd-parametrit luodaan Power Query editorista parametrien hallinta -kohdasta.  

Nämä parametrien nimet ovat case-sensitiivisiä, koska ne ovat kiinteästi käytössä PBI algoritmiin koodattuna, ja PBI palvelussa niille ei enää tarvitse tehdä mitään. Eli ole tarkkana että kirjoitat parametrien nimet juuri oikeassa muodossa! 

Kun parametrit on luotu voidaan ne ottaa käyttöön Power Query editorin päivämäärä sarakkeeseen määrittelemällä mukautettu suodatin” kohdasta. 

Käyttöönotto vaihe 2 – Datasetin asetukset ja julkaisu 

Power BI desktopin raporttityötilassa ja sen KENTÄT -ikkunassa “Lisäävä päivitys” -kohta löytyy taulun pikavalikosta.

Jos Power Query:ssa ei ole tehty parametrejä oikein, tämä valinta ei ole käytettävissä. Seuraavassa näkymässä määritellään mm. datasetin koko sekä kuinka pitkältä ajalta data päivitetään.

Ensimmäinen lataus kestää hieman kauemmin, koska lähdejärjestelmistä ladataan 5 vuoden historiatiedot ensimmäisen kerran.   Tämä riittää Power BI Desktopin tiedoston asetuksista, seuraavaksi vain julkaisu verkon työtilaan ja “Lisäävä päivitys” on käytössä automaattisesti. 

Rajoitukset

 • Uuden ominaisuuden tuki perustuu lähdejärjestelmiin jotka osaavat käyttää SQL-syntaksia
 • Muut lähteet, esimerkiksi BLOB, Excel, REST, CSV eivät toimi suoraan
 • Inkrementaalilatauksen sisältävä PBIX tiedosto joka ladataan työtilasta kehityskoneelle ei ole enää muokattavissa. Tulevissa versiossa tämä pitäisi olla mahdollista.

Power BI Dataflows – enemmän aikaa tiedon analysointiin

Power BI on mitä mainioin itsepalvelu-BI-työkalu. Se sisältää monipuoliset tietolähdeyhteydet, ETL-työkalun, tehokkaan muistinvaraisen kuution sekä raportointityökalut samassa paketissa. Itse asiassa niin tiiviissä paketissa, että kertaalleen tehdyn ratkaisun uudelleenkäyttö järkevästi on ollut lähes mahdotonta. 

Power BI -raportin kuution pystyy toki siirtämään Azure Analysis Services -kuutioksi pienen kikkailun jälkeen, mutta ETL-työkalulla eli Power Queryllä toteutettuja datasettejä ei ole voinut uudelleenkäyttää muuten kuin kopioimalla M-koodi raportista toiseen. Power BI Dataflows poistaa tämän tuskan! Sillä toteutettu Power Query -datasetti on helposti liitettävissä toisiin Power BI -raportteihin sekä myös muihin Azure Data Platform -tuotteisiin. Väitän, että tällä ratkaisulla pystytään säästämään melkoinen määrä aikaa ja rahaa yrityksissä, joissa Power BI on laajasti käytössä. Aikaa jää enemmän tiedon analysointiin, kun data on valmiiksi pureskeltu ja jaettu Dataflow:n kautta.

Kuinka Power BI DataFlows otetaan käyttöön?

Teknisestä näkökulmasta Power BI Dataflows on irrallinen Power Query -prosessi, joka toimii Power BI -palvelussa. Yksi Dataflow voi koostua useammasta erillisestä tai linkitetystä tietojoukosta. Näitä tietojoukkoja voi ottaa helposti käyttöön Power BI -raportissa Power BI Dataflows -datalähteen kautta. Preview-vaiheessa ollut datalähde on nyt virallisesti saatavilla Power BI Desktopin April 2019 -julkaisussa (ks. kuva)

Power BI Desktopin April 2019 -versio


Oletusasetuksilla Dataflow tallentaa tiedot Power BI:n sisäiseen storageen ja siihen ei ole pääsyä muuten kuin Dataflow:n kautta. Tämä on kuitenkin mahdollista muuttaa niin että data tallennetaan organisaation Azure Data Lake Storage Gen2:een, mikä taas avaa ovet datan käyttämiseen myös muilla Azuren työkaluilla. Data Laken käyttö vaatii tietysti voimassaolevan Azure-tilauksen. Hyvät ohjeet ADLS Gen2:n liittämiseen löytyy täältä.  Kun ADLS Gen2 on luotu, asetettu tarvittavat oikeudet Power BI Service, Power BI Premium ja Power Query -tunnuksille sekä Power BI admin -portaalin kautta liitetty Data Lake käyttäjän Power BI -tenanttiin, näyttää lopputulos tältä:

Power BI Dataflow preview Admin-portaalissa

Power BI Dataflow ADLS Gen2:ssa

Miten data sitten tallentuu ADLS Gen2:een? Testasin tätä yksinkertaisella esimerkillä ja siirsin Power BI -raportista Calendar-taulun Dataflow-datasetiksi.

Esimerkki Power BI Dataflow -datasetistä


Power Query -editori on lähes samanlainen kuin Power BI Desktop -työkalussa. Helppo tapa siirtää koodi desktopista on käyttää Power Queryn advanced-editoria. Ohessa kuva Calendar-taulun editointinäkymästä siirron jälkeen.

Power BI - Power Query Advanced-editori


Kun datasetti on valmis pitää se tietysti prosessoida ennen kuin data tallentuu Data Lakeen. Prosessointi on lähes identtinen verrattuna Power BI -datasetin vastaavaan. Prosessoinnin voi tehdä kertaluonteisesti tai sitten ajastaa.

Microsoftin dokumentaation mukaan data tallentuu ADSL Gen2:een CDM (Common Data Model) -rakenteeseen. Model.json sisältää datan metatiedot ja kukin datasetti on omassa kansiossa csv-tiedostoina (ks. kuva alla).

ADSL Gen2:een CDM (Common Data Model)


Calendar-demossa datarakenne ja hakemistot näkyvät alla. Huomattava on että model.json:lla on oma hakemisto josta löytyy tiedoston versiohistoria (model.json.snapshots).

Power BI Dataflow -esimerkkidemon datarakenne ja hakemistot


Calendar-data on tallennettu hakemistoon Calendar.csv.snapshots. Datasta tallentuu useita eri versioista. Eli jokainen datan päivitys luo uuden version, ja model.json-tiedostossa on partitions-kohdassa viittaus viimeisimpään versioon.  Nykyisestä Dataflow:n versiosta tähän ei löydy mitään konfigurointivaihtoehtoja eikä Microsoftin dokumentaatiossa ole näistä vielä mitään mainintaa. Ehkä “snapshottien” määrää ja muita vastaavia voi säätää Dataflow:n tulevissa päivityksissä.

Power BI Dataflow -esimerkkidemon snapshotteja

Power BI Dataflow -lisensointi

Power BI Dataflow tuntuu olevan jo kohtalaisen valmis kokonaisuus, ja suosittelen ehdottomasti sen testaamista. Huomattava on kuitenkin, että kaikki samat datalähteet mitä löytyy Power BI Desktopista eivät vielä ole tuettuna Dataflow:ssa. Lista tällä hetkellä tuetuista lähteistä löytyy täältä. Lisäksi Dataflow toimii Power BI Pro -lisenssillä, mutta jos käytössä on Power BI Premium, pääsee nauttimaan sen kaikista ominaisuuksista.

Oheisessa taulukossa on tällä hetkellä tiedossa olevat erot ominaisuuksissa lisenssin mukaan:

Dataflow Capability Pro Premium
Connectivity All connectors to all sources All connectors to all sources
Storage 10 GB per user 100 TB for P1 or greater nodes
Data ingestion Serial ingestion of entities, making data refresh longer Parallel ingestion of entities
Incremental updates Not available Available
References to entities in the same
workspace
Not available Available, allowing the creation of complex data prep processes using multiple dataflows
References to entities across
workspaces
Not available Available, allowing full data consistency across the whole data estate
Calculation engine Not available, since entities cannot refer to other entities, computed entities cannot be created Available, allowing computed entities for complex data prep projects with multiple cleansing and enrichment steps
Refresh rates Up to 8 times a day Up to 48 times a day
Automated Machine Learning
(preview)
Not available Available
Cognitive Services (preview) Not available Available

Milloin hyödyt Power BI Dataflow:n käytöstä?

Loppuun vielä ajatuksia siitä missä tilanteissa Dataflow:ta kannattaisi käyttää:

 • Geneeristen datasettien, kuten dimensioiden toteuttaminen. Esim. aikadimensiot, organisaatiorakenteet, kustannuspaikat, tilihierarkiat, jne.
 • Excel-tiedostot, jotka on tallennettu esim. Teamsiin tai Sharepoint-onlineen. Monesti näitä tarvitsevat myös muut ja on paljon helpompaa ottaa datasetti käyttöön suoraan Dataflow:sta.
 • Tilanteet, joissa alkuperäiseen datasettiin ei ole mahdollista päästää useita käyttäjiä tekemään raskaita kyselyitä samanaikaisesti.
 • Tilanteet, joissa Power BI -raporttien toteuttajilla ei ole riittävää osaamista eivätkä he tunne datalähteen liiketoimintalogiikkaa.
 • Silloin, kun halutaan varmistaa, että mitään ylimääräistä ja tietoturvan kannalta riskialtista dataa ei päädy raporteille ja analyyseihin. Näissä tilanteissa tarjotaan valmiiksi käsitellyt datasetit Dataflow:n kautta raporteille.

Kaipaatko tukea Power BI:n käyttöönotossa tai hyödyntämisessä? Ota yhteyttä ja keskustellaan, kuinka voimme auttaa!

DB Pro Services

Marko Somppi, CEO, Partner